Stort tack för förtroendet Cristie Nordic

2022-11-22

Stort tack för förtroendet Cristie Nordic (en del av Pulsen-koncernen)! Ni kombinerar hög professionalism med fin samarbetsvilja.

Vi är evigt tacksamma över Carousels hjälp och vägledning.

Utan deras kontaktnät så hade vi inte funnit vårt nya huvudkontor.

Aktiv fastighetsförvaltning och uthyrning bygger till stor del på goda kundrelationer (och till viss del på smidiga digitala processer).

Pernilla Arensparr

Cristie Nordic

Pulsen Group

#ActiveAssetManagement

#Leasing