Tack Fråga Lou för ett mycket fint arrangerat 'Real Meetings Summit'

2023-09-01

Två inspirerande dagar med intressanta samtal tillsammans med 300 branschkollegor. Tack Fråga Lou för ett mycket fint arrangerat 'Real Meetings Summit'! Här kommer en sammanfattning med saker som togs upp av de inbjudna keynotetalarna:

  • Politiker idag, i motsats till sina kollegor på 80-90-talet, tar inte lätt på populism.
  • Hur bygger man en ekonomi där människor kan byta yrke? Sverige och Danmark leder inom EU i detta avseende.
  • Internet-regleringar blir allt mer omfattande, och föräldrar mer uppmärksamma.
  • Möjlig BNP-tillväxt tack vare AI estimeras till ca 7%/år.
  • Generativ AI väntas ersätta 2/3 av dagens yrken, medan 1/4 av jobben förväntas försvinna.
  • Jobb som försvinner länkade framförallt till vänster hjärnhalva (administration, juridik, rapportering, etc.) – information för billigt. De nya jobben är inom: innovation, kreativitet, själslig vård, etc.
  • Hållbar energi: de ekonomiska incitamenten kom för sent – politiker behöver bli mer insatta/engagerade.
  • Passiva material kommer att försvinna till förmån för t ex aktiva solceller (täcka kanaler för att minska avdunstning, skapa skugga för bättre odling, etc.)- Gemensamma Vs autonoma energisystem.
  • Handuppräckning; är världen en bättre plats än nånsin? Ca 95% svarade ja.
  • Politiska val i flera stora nationer under 2024, som kommer att påverkas av AI: bl a Ryssland, USA, Mexiko, U.K och Indonesien.

På återseende!

#AssetManagement

#Leasing