Tack Impetus för förtroende

2023-05-25

Tack Impetus och Lars Olovsson för förtroende och trevligt samarbete!

Vi vill även gratulera AMF Fastigheter till mycket trevliga hyresgäster!

Vi är tacksamma att ni så snabbt förstått våra behov och lyckats presentera flera högintressanta lokaler. Jag uppskattar verkligen att ni inte försökt sälja på oss något. Ni har i stället fokuserat på att hitta relevanta kontor och sedan låtit oss själva avgöra vad som passar.
En mycket angenäm resa. Stort tack.

- Lars Olovsson, IMPETUS Afea AS(VD Impetusafea AB)