Vi håller dig uppdaterad

Fastighetsbranschen i allmänhet och kontorsmarknaden i synnerhet befinner sig i en milt uttryckt dynamisk fas. Vi ser stora förändringar och kartor som ritas om, och givetvis även stora möjligheter för såväl företag som fastighetsägare.